Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Učebný plán - marketing v turizme
Informácie o odbore:
1) Odbor je zameraný na marketing a služby v oblasti cestovného ruchu s dôrazom na podnikateľské zručnosti .
2) Štúdium sa končí maturitnou skúškou.
Uplatnenie:
- cestovné kancelárie a agentúry,
- ubytovacie a stravovanie zariadenia (podniky poskytujúce ubytovacie a stravovacie služby),
- podniky vidieckeho turizmu a agroturistiky,
- marketingové reklamné agentúry, agentúry prieskumu trhu,
- turisticko-informačné kancelárie,
- wellness a športové centrá,
- inštitúcie štátnej a verejnej správy, múzea,
- živnostník.

Čo sa u nás naučíš?
- činnosti súvisiace s prácou v cestovnej kancelárii a v podnikoch cestovného ruchu,
- pracovať s informačnou a výpočtovou technikou,
- využívať prostriedky online a offline komunikácie,
- rozlišovať obchodné a marketingové aktivity podniku,
- poznať prírodné, kultúrne a historické podmienky rozvoja cestovného ruchu, Slovenska, Európy a sveta,
- zásady marketingovej a spoločenskej komunikácie,
- zostaviť marketingový a podnikateľský plán konkrétneho podniku,
- orientovať sa v oblasti legislatívy,
- zručnostiam pri obsluhe zákazníkov v stravovacích podnikoch (zariadeniach),
- rešpektovať životné prostredie pri poskytovaní služieb v cestovnom ruchu.

Kde môžeš vykonávať prax?
- v podnikoch a inštitúciách štátnej a verejnej správy,
- v pohostinských a hotelových podnikoch,
- v cestovných kanceláriách, agentúrach, turisticko-informačných kanceláriách,
- v ubytovacích a stravovacích podnikoch.

ŠkVP na stiahnutie (pdf)
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

Lyžiarsky výchovno
– výcvikový kurz
18. – 22.02.2019, SKI Vitanová„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta