Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Učebný plán - mechanik špecialista automobilovej výroby
Informácie o odbore:
1) Učebný odbor je zameraný na výrobu a opravu automobilov.
2) Štúdium sa končí záverečnou skúškou s možnosťou získať výučný list.
3) Je možné pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom dennom štúdiu a získať maturitu.
4) Úspešný absolvent sa môže zamestnať v ZF, a.s., Levice, alebo sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov a technických zariadení.

Čo sa u nás naučíš?
- vykonávať operácie pri ručnom spracovaní kovov,
- používať rôzne druhy mechanizovaného náradia,
- charakterizovať jednotlivé častí automobilov, ich mechanizmov a zariadení,
- diagnostikovať poruchu, posúdiť účelnosť opravy výrobku, stanoviť optimálny spôsob opravy a realizovať opravu,
- pracovať podľa schválených postupov, dodržiavať technologickú disciplínu, technické a technologické normy, vrátane hygienických, bezpečnostných a protipožiarnych opatrení,
- montovať rozoberateľné spoje dielov do jednoduchších celkov s jednoduchým zlícovaním súčiastok a dodržaním poradia montáže,
- vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov,
- dodržiavať technické predpisy a normy a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,
- vykonávať všetky základné práce v automobilovom priemysle, kvalifikovane a racionálne riešiť jednoduché problémové situácie v odborných činnostiach,
- pracovať s IKT.

Kde môžeš vykonávať prax?
- školské dielne (s automobilom Kia Ceed),
- autorizované autoservisy (CYDA - autocentrum, Peugeot – AutoRácz, TGA s.r.o),
- autodielne a autoopravovne,
- ZF, a.s., Levice – výrobca automobilových komponentov.

ŠkVP na stiahnutie (pdf)
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

Lyžiarsky výchovno
– výcvikový kurz
18. – 22.02.2019, SKI Vitanová„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta