Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Učebný plán - komerčný pracovník v doprave
Informácie o odbore:
1) Odbor je zameraný na poskytovanie prepravných a dopravných služieb v každom druhu dopravy.
2) Štúdium sa končí maturitnou skúškou.

Uplatnenie:

- ako technický a ekonomický pracovník v organizácii dopravy,
- v logistických, špedičných a zasielateľských firmách,
- v podnikoch poskytujúcich cestnú a mestskú dopravu, železničnú dopravu, vodnú, leteckú dopravu, kontajnerových prekladiskách,
- v colníctve,
- v akomkoľvek výrobnom podniku alebo firme poskytujúcej služby,
- ako súkromný prepravca.

Čo sa u nás naučíš?
- organizáciu a riadenie všetkých druhov dopráv,
- spôsoby prepravy cestujúcich, batožín a nákladu vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave v každom druhu dopravy,
- zásady prepravy nebezpečných tovarov, zvierat,
- upevnenie nákladu pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej prepravy,
- jednotlivé druhy dopravných prostriedkov, dopravných ciest a ostatných zariadení v jednotlivých druhoch dopravy,
- cestovné poriadky, colné predpisy,
- právne predpisy v medzinárodnej a vnútroštátnej preprave,
- vlastnosti jednotlivých druhov tovarov pre ich správne skladovanie, balenie a prepravu,
- ovládať informačné technológie v oblasti logistiky,
- pracovať s kancelárskou technikou,
- zásady administratívnej práce v kancelárii,
- komunikovať so zákazníkmi,
- zásady podnikateľských plánov, marketingu,
- rešpektovať životné prostredie pri poskytovaní prepravných a logistických služieb.

Kde môžeš vykonávať prax?
- zmluvné pracoviská (súkromní autodopravcovia, oddelenia logistických a špedičných firiem, colný úrad, pošta, cestovné kancelárie, podniky verejnej a štátnej správy).

ŠkVP na stiahnutie (pdf)
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

Lyžiarsky výchovno
– výcvikový kurz
18. – 22.02.2019, SKI Vitanová„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta