Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript
Učebný plán - stroje a zariadenia
Informácie o odbore:
1) Odbor je zameraný na výrobu, montáž, údržbu a opravu strojov a zariadení v rôznych oblastiach strojárenskej výroby, prípadne príbuzných odvetviach.
2) Štúdium je 2-ročné, nadväzujúce na ukončený 3-ročný učebný odbor a končí maturitnou skúškou.

Uplatnenie:
- ako technik prevádzkového a montážneho charakteru,
- v remeselných činnostiach v súlade so zameraním,
- živnostník

Čo sa u nás naučíš?
- aplikovať v praxi základy technickej mechaniky,
- rozumieť automatizačným a počítačovým systémom,
- aplikovať princípy inšpekcie a skúšok strojov a zariadení,
- vykonať všetky pracovné činnosti spojené s prevádzkou a obsluhou zložitých strojov a zariadení a s riadením ich údržby a opráv,
- vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov,
- orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacich so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení,
- udržiavať prevádzkyschopnosť strojov a zariadení a ovláda ich obsluhu.

Kde môžeš vykonávať prax?
- zmluvné pracoviská (ZF, autorizované servisy, odd. údržby podnikov v priemyselnom parku)
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

Lyžiarsky výchovno
– výcvikový kurz
18. – 22.02.2019, SKI Vitanová„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta